OTA YHTEYS

Jorma Manninen

Jorma Manninen on työskennellyt jätealalla 24 vuotta ja hankkinut kokemusta jätteiden syntymisen vähentämisestä, materiaalien uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä sekä jätteiden energian talteenotosta ja inerttien jätteiden turvallisesta käsittelystä. Jorma aloitti uransa Ekokemin palveluksessa hankkien pitkän kokemuksen uusien liketoimintojen kehittämisestä ja kierrätyspalvelujen johtamisesta sekä uusien jätehuoltoratkaisujen kehitysohjelmien ja -projektien johtamisesta. Tällä hetkellä hän on Aneo Software Oy:n hallituksen jäsen ja johtaa kansainvälistä markkinointia ja myyntiä asemapaikkana Thaimaa. Työt ovat vienyt hänet ympäri maailmaa, mutta Jorma kutsuu ylpeänä Suomea kotimaakseen ja Thaimaata isäntämaakseen.

Mitä on ennaltaehkäisevä kunnossapito?

Ennaltaehkäisevä kunnossapito on rakennusten, koneiden ja laiitteiden kunnossapitostrategia, jolla estetään ei-toivotut tapahtumat vaikuttamasta tuotannon ja tuotteiden sekä palvelujen käytettävyyteen ja laatuun sekä yrityksen tuottavuuteen. Tuottavuus on liiketoiminnan keskeinen mittari. Kaikkien voittoa tavoittelevien yritysten tavoitteena on tehdä rahaa ja käyttää sitä yrityksen korvausinvestointeihin, uusiin liiketoimintoihin tai yrityksen kasvuun muilla tavoilla. Muussa tapauksessa rahat on annettava omistajille tai osinkoina osakkeenomistajille.

Mikä on kunnossapidon johtamisprosessi?

Kunnossapitostrategian toteuttaminen ja yrityksen johdon asettamien kunnossapitotavoitteiden...

Mikä on kunnossapitoprosessi?

Kunnossapitopäälliköillä on vaikeuksia toteuttaa kunnossapitostrategiaa ja saavuttaa yrityksen...

Mitä ovat kunnossapitotyypit?

Jotkut yritykset antavat rakennusten, koneiden ja laitteiden mennä rikki ja niiden kunnossapito...

Mitä ovat kunnossapito ja strategia?

Kunnossapitostrategia vaikuttaa käyttöomaisuuden saatavuuden, luotettavuuden ja laadun...