OTA YHTEYS
2 min lukuaika

Kunnossapitojärjestelmä nykyajan malliin

OTA YHTEYS
Featured Image

Kunnossapitojärjestelmä kulkee asentajan mukana ja raportointi hoituu paikkariippumattomasti ja reaaliajassa,  jolloin yritys voi säästää merkittävästi huolto- ja korjauskustannuksissa. 5G-verkko ja IoT tuovat tullessaan uusia mahdollisuuksia.

Mobiili teknologia tuo uutta tehoa tuotantovälineiden kunnossapitoon

Uusi 5G-verkko mahdollistaa suurten tiedostojen siirtämisen jopa kymmenkertaisella nopeudella 4G-verkkoon verrattuna. Nopea ja luotettava tiedonsiirto on pian arkipäivää niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin. Se tarkoittaa monipuolisempia ja tehokkaampia pilvipalveluja.

IoT, eli esineiden internet puolestaan mahdollistaa rakennusten, koneiden ja laitteiden ihmisestä riippumattoman tiedonsiirron verkossa. Nämä kaksi teknologian megatrendiä muuttavat yhdessä yritysten toimintatapoja ja tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia ohjata, valvoa ja ennakoida tuotantovälineiden toimintaa.

Aneolta uuden sukupolven järjestelmä kunnossapidon hallintaan

Aneoon suomalainen ohjelmistoyritys, jonka pilvipohjaiset järjestelmät ovat monen yrityksen käytössä kunnossapidon ohjauksessa. 5G-maailmaan sopeutuva ANEO Zero CMMS on muun muassa energiayhtiö Vattenfallin valinta kunnossapidon hallintaan. Pilvipalvelu mahdollistaa älypuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käytön huollossa, etäohjauksessa ja valvonnassa.
Aneon toimitusjohtaja Markku Lyyski näkee mobiilissa kunnossapidon ohjauksessa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. – Se minimoi tuotantokatkot, pidentää laitteiden käyttöikää ja säästää käyttökustannuksissa.

– Olemme nyt tilanteessa, jossa uudet teknologiat tulevat laajasti käyttöön koko planeetalla, siksi nyt on juuri oikea aika herätä pohtimaan ja tekemään päätöksiä omien järjestelmien päivittämisessä, hän sanoo.

5G virtaviivaistaa huoltoa ja valvontaa

– 5G tuo dokumentaation kentälle, Lyyski sanoo. – Mobiililaitteilla voi nähdä sitä samaa dataa, mitä aiemmin oli mahdollista katsella vain työasemilla toimistolla. Asentajalla on mukanaan kännykkä tai tabletti, johon tulevat työmääräykset, tekniset tiedot ja manuaalit. Kaikki on käden ulottuvilla.

Mobiilius helpottaa ja vähentää ihmisten tekemää työtä monin tavoin. Asentaja voi nopeasti lukea työ- ja turvallisuusohjeet ennen työn aloittamista, dokumentoida työkohteessa tehdyt toimenpiteet ja raportoida tulokset helposti mobiilisovelluksen avulla.

– Paikan päältä saa nopeiden ja luotettavien yhteyksien avulla vaikka videoyhteyden helpdeskiin, ja tilanteista kentällä voi helposti välittää tietoa esimerkiksi valokuvaamalla.

Myös tuotannon henkilökunta voi tehdä vikailmoituksia ja raportoida läheltä piti -tilanteista suoraan kunnossapidon ohjausjärjestelmään älypuhelimella. Ilmoitukset näkyvät välittömästi järjestelmässä ja korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa nopeasti. Näin havaitut häiriöt eivät ehdi johtaa rikkoutumisiin tai aiheuttaa onnettomuuksia.

IoT lisää kunnossapidon automaatiota

Internet of Things mahdollistaa rakennusten, koneiden ja laitteiden kytkemisen verkkoon. Niitä voidaan etäohjata, ja niiden kuntoa voidaan seurata verkon kautta. Näin kokonaisten tuotantolinjojen tai laajalle alueelle sijoittuvien laitteiden valvonta siirtyy yhä enemmän ihmisten vastuulta koneiden tehtäväksi. Esimerkiksi hissi tai tuulivoimala voi valvoa itse itseään ja tarvittaessa kutsua huollon paikalle tarkistamaan havaitsemansa häiriön.

– Yleensä halutaan ihminen väliin tekemään päätökset, kerätyn tiedon perusteella mutta järjestelmä voi tehdä työmääräykset automaattisestikin.

Automatisoitu valvonta tuottaa tietoa, jota tutkimalla voidaan tehokkaasti ennakoida tulevia korjaus- ja huoltotarpeita. Jatkuvatoimisten mittausten perusteella suunniteltavat ennakkohuollot estävät rakennusten, koneiden ja laitteiden rikkoutumisen. Myös suunnittelemattomien korjaus- ja huoltotöiden määrä vähenee, samoin kuin niistä johtuvat tuotannon menetykset.

Tuotanto- ja huoltoseisokkien ennakoiminen on yritykselle kannattavaa. Vaikkapa paperikoneen telojen tärinän seuraaminen mahdollistaa laakerin vaihdon ennakoinnin ja siten yllättävän tuotantokatkoksen välttämisen.

Pilvessä tieto on tallessa

Suurten datamäärien siirto ja säilytys edellyttää tietoturvallista toimintaympäristöä. Vaikka Aneo toimii yhä enemmän myös kansainvälisesti, sen palvelimet sijaitsevat Suomessa. Se on asia, jota myös kansainväliset asiakkaat arvostavat. Käytännössä kaikki toimijat kelpuuttavat Suomen datan säilyttämiseen.

– Asiakkaan data on vastuullamme, siksi on selvää, että palvelut pitää tuottaa tietoturvallisessa ympäristössä, tälläkin hetkellä päivitämme konesaliamme vastaamaan 5G:n vaatimuksiin. Ja tietenkin toimimme vain sertifioitujen kumppaneiden kanssa.

Vaikka tietoverkkoja pidetään alttiina tietoturvauhkille, yhdessä 5G:n kanssa pilvipalvelu voi merkittävästi parantaa yritysten tietoturvaa. Lyyski antaa käytännön esimerkin. – Kun työntekijällä on käytössään kännykkä tai tabletti, johon hän tekee raportteja, ne tallentuvat suoraan pilveen. Jos päätelaite varastetaan tai katoaa, arvokas tieto ei katoa eikä joudu vääriin käsiin laitteen mukana.


"Tämän artikkelin kirjoitti Mika Niiniranta ja sen julkaisi Content House Yrittäjä-mainosliitteessä, joka jaeltiin Helsingin Sanomien liitteenä 11.6.2021"