OTA YHTEYS

Aneo Blogi

Pidä rakennukset, koneet ja kalusto hyvässä toimintakunnossa ja tuotanto käynnissä vuorokauden ympäri!

TEE TILAUS!

Mitä on ennakoiva kunnossapito?

Valokuvan on ottanut petr sidorov ja sen lähde on Unsplash

Ennakoiva kunnossapito (Predictive Maintenance = PDM) on ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategia, jossa ennakkohuoltotehtävien tulevia suorituspäivämääriä ei ole ennalta määrätty. Sen sijaan ennakkohuoltotehtävät ajoitetaan erityisasiantuntijoiden tekemien ennusteiden perusteella tulevista vioista IoT-sensorien avulla automaattisesti kerättyjen rakennusten, koneiden tai laitteiden kuntotietojen perusteella. Tekoälyä voidaan myös hyödyntää tulevien vikojen ennustamiseen, jos kerättyä dataa on käytettävissä riittävästi analysoitavaksi.

Ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia valitaan kriittisille koneille ja laitteille, jotta estetään ei-toivotut tapahtumat vaikuttamasta tuotteiden ja palvelujen tuotannon käytettävyyteen ja laatuun sekä yrityksen tuottavuuteen. Koneiden  ja laitteisen kuntotietoja käytetään tulevien vikojen ennustamiseen ja ennakkohuoltotehtävien ajoittamiseen ennen kuin tulevan vian ennakoitu aika tulee täyteen. Tarkoituksena on minimoida ennakkohuoltokustannukset välttämällä koneiden ja laitteiden huoltoa liian usein eikä koskaan liian myöhään. Ennusteet antavat aikaa pitkiä huoltoseisokkeja vaativien korjausten ja ennakkohuoltojen suunnitteluun.

Ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia parantaa tuottavuutta minimoimalla kunnossapidon kustannukset ja varmistamalla, että käyttöomaisuus on käytössä mahdollisimman pitkään ennen kuin tuotanto keskeytetään suunniteltua huoltoa varten. Tuottavuus on avain rahan ansaitsemiseen. Kaikkien voittoa tavoittelevien yritysten tavoitteena on tehdä rahaa ja käyttää sitä omaisuuden korvaamiseen, parannuksiin tai uusiin investointeihin yrityksen kasvattamiseksi. Muussa tapauksessa rahat on maksettava takaisin omistajille tai osakkeenomistajille osinkoina.

Mitä ovat kunnossapidon toteutusprosessit?

Kunnossapitopäälliköt kamppailevat kunnossapitostrategian toimeenpanon kanssa eivätkä pysty...

Mitä on kuntoon perustuva kunnossapito?

 

Condition-Based Maintenance or CBM in short is a type of Preventive Maintenance (PM) strategy...

Mitä on korjaava kunnossapito?

Korjaava kunnossapito on kunnossapitostrategia, joka valitaan sellaisille rakennuksille, koneille...

Mitä on ennaltaehkäisevä kunnossapito?

Ennaltaehkäisevä kunnossapito on rakennusten, koneiden ja laiitteiden kunnossapitostrategia, jolla...

Mikä on kunnossapidon johtamisprosessi?

Kunnossapitostrategian toteuttaminen ja yrityksen johdon asettamien kunnossapitotavoitteiden...

Mikä on kunnossapitoprosessi?

Kunnossapitopäälliköillä on vaikeuksia toteuttaa kunnossapitostrategiaa ja saavuttaa yrityksen...

Mitä ovat kunnossapitotyypit?

Jotkut yritykset antavat rakennusten, koneiden ja laitteiden mennä rikki ja niiden kunnossapito...

Mikä on kunnossapitostrategia?

Kunnossapitostrategia vaikuttaa käyttöomaisuuden saatavuuden, luotettavuuden ja laadun...

Mikä on CMMS?

Kunnossapitojärjestelmä tai lyhyesti CMMS on tietokoneistettu kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla...