ติดต่อเรา

Aneo Blog

รักษาทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้การดำเนินงานของคุณดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง!

ติดตาม!

กระบวนการทำให้การบำรุงรักษาเกิดขึ้นจริงคืออะไร?

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษากำลังประสบปัญหากับการดำเนินการตามกลยุทธ์การบำรุงรักษาและล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการบำรุงรักษาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ซึ่งมักเกิดจากการขาดกระบวนการบำรุงรักษา ดังนั้นพวกเขาจึงควรพัฒนา Manage Maintenance Process ก่อนจากนั้นเชื่อมต่อระหว่าง Realization Processes และกระบวนการสนับสนุนในการพัฒนา The Maintenance Process ของบริษัทให้สมบูรณ์

ประเภทการบำรุงรักษาคืออะไร?

ธุรกิจบางแห่งยังคงใช้งานสินทรัพย์การดำเนินงานถาวรจนเกิดความล้มเหลว และการบำรุงรักษานั้นใช้กลยุทธ์...

กลยุทธ์การบำรุงรักษาคืออะไร?

        กลยุทธ์การบำรุงรักษาสามารถเป็นบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความพร้อมใช้งาน, ความน่าเชื่อถือ...

CMMS คืออะไร?

CMMS คืออะไร? ระบบจัดการการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ CMMS เป็นซอฟต์แวร์...