ติดต่อเรา
4 min reading time

ประเภทการบำรุงรักษาคืออะไร?

ติดต่อเรา
Featured Image

ธุรกิจบางแห่งยังคงใช้งานสินทรัพย์การดำเนินงานถาวรจนเกิดความล้มเหลว และการบำรุงรักษานั้นใช้กลยุทธ์ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเพียงอย่างเดียว ความจริงแล้วเจ้าของธุรกิจจำนวนมากเข้าใจถึงประโยชน์ของกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แต่อย่างไรก็ตามพวกเขามักจะไม่พิจารณาการบำรุงรักษาประเภทอื่น นอกจากการบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ประเภทการบำรุงรักษา เป็นกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงป้องกันต่างๆ ที่ได้รับเลือกสำหรับการบำรุงรักษาสินทรัพย์ปฏิบัติการถาวร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

 

บล็อกโพสนี้จะอธิบายประเภทการบำรุงรักษา 6 ประเภทที่ควรพิจารณา:

  1. การบำรุงรักษาแก้ไขที่ถูกเลื่อนออกไป
  2. บำรุงรักษาแบบทันที
  3. การบำรุงรักษาตามเวลาหรือตามมิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  4. การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข
  5. การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  6. การบำรุงรักษาตามกำหนด

 

ประเภทการบำรุงรักษา

ประเภทการบำรุงรักษาคืออะไร?

 

ประเภทการบำรุงรักษา ได้รับการจัดประเภทตามมาตรฐานยุโรป (EN 13306:2017) ใน 2 หมวดหมู่หลัก:

  • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข / Corrective Maintenance ที่เกิดขึ้นหลังจากตรวจพบข้อบกพร่องของอุปกรณ์และ
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance ที่เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องจะขัดข้อง

กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

       กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เรียกอีกอย่างว่ากลยุทธ์การทำงานจนล้มเหลว ซึ่งการบำรุงรักษาจะดำเนินการหลังจากที่เครื่องจักรเสียหรืออุปกรณ์ทำงานล้มเหลวเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข คือการกู้คืนค่าฟังก์ชันหรือสภาพของสินทรัพย์ดำเนินงานถาวร

       กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ถูกเลือกสำหรับสินทรัพย์ปฏิบัติการถาวร ซึ่งความล้มเหลวเป็นที่ยอมรับได้ เช่น ไม่มีผลกระทบที่สำคัญของความล้มเหลวต่อบุคคล, ทรัพย์สิน, โรงงาน, อุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อม และไม่มีวิธีที่เป็นไปได้ในทางเทคนิคหรือเชิงเศรษฐกิจในการป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการพังของเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข แบ่งออกเป็นสองประเภทตามความเร่งด่วน:

          การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขที่เลื่อนออกไป นั้นไม่เร่งด่วนและการดำเนินการบำรุงรักษาจะล่าช้าตามกฎที่กำหนด คำขอบริการที่สร้างโดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มักจะก่อให้เกิดการสร้างใบสั่งงานบำรุงรักษาที่ไม่เกิดซ้ำที่ถูกเลื่อนออกไป หากงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขที่เลื่อนออกไปถูกดำเนินการโดยไม่มีการจัดกำหนดการพร้อมกับงานบำรุงรักษาอื่นๆเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ก็สามารถจัดประเภทเป็นการบำรุงรักษาแก้ไขตามโอกาสได้ และหากใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขที่เลื่อนออกไปได้รับการจัดกำหนดการก็สามารถจัดประเภทเป็นการบำรุงรักษาแก้ไขตามกำหนดเวลาได้


          การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขทันที เรียกอีกอย่างว่าการบำรุงรักษาฉุกเฉิน และจะดำเนินการโดยไม่ล่าช้าหลังจากตรวจพบข้อผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาที่ยอมรับไม่ได้ โดยทั่วไปการแจ้งเตือนความล้มเหลวหรือรายงานเหตุการณ์จะกระตุ้นการดำเนินการทันทีเพื่อลดเวลาหยุดทำงานของการบำรุรักษาทรัพย์สิน หรือความเสียหายเพิ่มเติมต่อทรัพย์สิน, ผู้คน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ผู้วางแผนการบำรุงรักษาต้องสร้างใบสั่งงานบำรุงรักษาที่ไม่เกิดซ้ำอย่างรวดเร็ว และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว

matt-c-j6oWhh7l4Ig-unsplash

ภาพโดย Matt C บน Unsplash

ต้องหลีกเลี่ยงการบำรุงรักษาฉุกเฉินให้มากที่สุด และคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบำรุงรักษาฉุกเฉินของคุณนั้น ไม่เกิน 1 - 2% ของการบำรุงรักษาทั้งหมด

คุณใช้เวลา, เงิน และพลังงานไปเท่าไหร่ในการบำรุงรักษาฉุกเฉิน?

 

กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

กลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะดำเนินการก่อนที่เครื่องจักรจะหยุดทำงานหรืออุปกรณ์ไม่ทำงาน

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการรักษาให้สำนักงาน,โรงงาน และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีและมีการดำเนินงานต่อไป

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท:

         การบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดหรือจำนวนหน่วยการใช้งาน ใบสั่งงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันมักถูกกำหนดโดยผู้ผลิต ซึ่งต้องการช่วงเวลาการบริการตามระยะเวลาปกติหรือตามมิเตอร์เพื่อให้การรับประกันมีผลจนถึงวันหมดอายุ กลยุทธ์การบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ได้คำนึงถึงเงื่อนไขของสินทรัพย์ปฏิบัติการถาวร ซึ่งอาจส่งผลให้มีการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นและค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น

        การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข รวมถึงการประเมินสภาพทางกายภาพ, การวิเคราะห์ และการดำเนินการบำรุงรักษาที่เป็นไปได้ งานบำรุงรักษาตามเงื่อนไขสามารถถูกกระตุ้นได้จากการสังเกตของผู้ปฏิบัติงาน, การตรวจสอบ, การวัด หรือการทดสอบ และข้อมูลสภาพที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข คือการมองหาหลักฐานทางกายภาพที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขัดข้องกำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

jorge-ramirez-0vmMg1r7FRU-unsplash (1)ภาพโดย Jorge Ramirez บน Unsplash

         การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ กำหนดโดยมาตรฐานยุโรป (EN 13306:2017) ดังนี้: 
        " การบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดำเนินการตามการคาดการณ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ซ้ำหรือลักษณะที่ทราบและการประเมินพารามิเตอร์ที่สำคัญของการเสื่อมสภาพของรายการที่เกี่ยวข้อง" การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เป็นแนวทางขั้นสูงในการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข การคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเครื่องจักรที่รวบรวมจากเซ็นเซอร์ออนไลน์โดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบว่าสภาพของเครื่องจักรว่ามีสภาวะการทำงานปกติหรือไม่ และกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความล้มเหลวของเครื่องจักรหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์คือเพื่อคาดการณ์เมื่อเครื่องจะขัดข้อง จากนั้นจึงกำหนดมาตรการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสม

          การบำรุงรักษาแบบกำหนดเงื่อนไข ใช้ข้อมูลเงื่อนไขเพื่อสร้างอัลกอริธึมที่กำหนดล่วงหน้าและเสนอโซลูชันด้วยความช่วยเหลือของการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ อาจเป็นแนวทางขั้นสูงที่สุดของการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขเนื่องจากได้เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมนอกเหนือจากการคาดการณ์ตามสภาพของเครื่องจักร 

ฉันควรใช้ประเภทการบำรุงรักษาแบบใดสำหรับสินทรัพย์การดำเนินงานถาวรของฉัน?

         การเลือกกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการปล่อยให้สินทรัพย์ปฏิบัติการถาวรของคุณทำงานจนล้มเหลวอาจมีราคาแพง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน, ความน่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของการดำเนินงานของคุณ หรือไม่มีทางเป็นไปได้ในทางเทคนิคหรือเชิงเศรษฐกิจในการป้องกันความล้มเหลว

          เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการสินทรัพย์ของคุณจนล้มเหลว คุณสามารถใช้วิธีที่เรียกว่า การบำรุงรักษาจากการค้นหาความล้มเหลว ในการดำเนินการตรวจสอบโดยมุ่งเป้าไปที่การตรวจจับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่และความล้มเหลวของเครื่องจักรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยตรง หากตรวจพบข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือความล้มเหลวของเครื่องจักรในระหว่างการตรวจสอบ ควรมีการสร้างคำสั่งงานบำรุงรักษาเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน, โรงงาน และอุปกรณ์อื่นๆ

          กลยุทธ์การบำรุงรักษาตามเวลาหรือตามการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะต้องนำไปใช้กับสินทรัพย์การดำเนินงานถาวรตามข้อกำหนด และคำแนะนำของ      ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ ในขณะที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันคือระยะเวลาที่รับประกันบริการซ่อมและปรับแต่งฟรี ในกรณีที่เกิดความผิดปกติภายใต้การใช้งานปกติซึ่งเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน

          หลังจากการรับประกันหมดอายุ จะขึ้นอยู่กับคุณว่าจะดำเนินการต่อโดยใช้กลยุทธ์การบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ของผู้ผลิตที่แนะนำหรือเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์อื่น

           การบำรุงรักษาตามความเสี่ยง เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประเภทกลยุทธ์การบำรุงรักษาสำหรับสินทรัพย์ปฏิบัติการถาวรของคุณ

คุณสามารถใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดสินทรัพย์ของคุณให้กับผู้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุดและผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในกรณีที่เครื่องจักรเสียหรืออุปกรณ์ขัดข้อง

         จากผลการประเมินความเสี่ยง คุณสามารถจัดสรรการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้บ่อยครั้งขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และเป็นผลที่ตามมาของความล้มเหลวสูงมาก สามารถจัดสรรสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าสำหรับการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่น้อยกว่าได้

          หลังจากที่คุณได้เลือกกลยุทธ์การบำรุงรักษาที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ปฏิบัติการถาวรของคุณแล้วควรพัฒนาโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มี 7 key components your maintenance programs should include หลังจากที่คุณได้พัฒนาโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้

 

 

ติดต่อเรา

ขอข้อมูล