ติดต่อเรา

Wannipha Ananthasuk

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคืออะไร?

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นกลยุทธ์การบำรุงรักษาที่เลือกไว้สำหรับสินทรัพย์ถาวรในการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานและคุณภาพของการดำเนินงาน และผลผลิตของบริษัท ผลผลิตคือกุญแจสำคัญในการทำเงิน เป้าหมายของบริษัทที่แสวงหาผลกำไรทั้งหมดคือการสร้างรายได้ และใช้มันเพื่อทดแทนสินทรัพย์หรือการลงทุนใหม่เพื่อให้บริษัทเติบโต มิฉะนั้นจะต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล

กระบวนการบำรุงรักษาคืออะไร?

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษากำลังประสบปัญหาในการดำเนินการตามกลยุทธ์การบำรุงรักษา...

ประเภทการบำรุงรักษาคืออะไร?

ธุรกิจบางแห่งยังคงใช้งานสินทรัพย์การดำเนินงานถาวรจนเกิดความล้มเหลว และการบำรุงรักษานั้นใช้กลยุทธ์...

กลยุทธ์การบำรุงรักษาคืออะไร?

        กลยุทธ์การบำรุงรักษาสามารถเป็นบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความพร้อมใช้งาน, ความน่าเชื่อถือ...

CMMS คืออะไร?

CMMS คืออะไร? ระบบจัดการการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ CMMS เป็นซอฟต์แวร์...